Strategi

Vår investeringsstrategi är att engagera oss i bolag där vi, baserat på vår branschkunskap och kompetens, ser en potential till att stärka bolaget i fråga, utifrån medarbetarnas kompetens & motivation, preciserad konkurrensstrategi och en organisationseffektivitet i världsklass.

Vi tror att detta över tid kommer att bidra till framgång både för ägare och medarbetarna i de företag där vi engagerar oss.