Välkommen till Inflecto Holding AB

Vi är ett investmentbolag med ambitionen att genom ett kvalitativt & långsiktigt utvecklingsarbete, skapa lönsamma och livskraftiga verksamheter med god avkastning till ägare och medarbetare.