Inflecto är ett konsultbolag med fokus på organisations och strategiutveckling.
Bolaget har funnits sedan 2004 då det startades av sex konsulter, idag är vi fyra ägare kvar och verksamheten omfattar idag ca 10 konsulter spridda över landet. Företagets styrka är dess förmåga att binda samman de hårda elementen i resultat & strategi med de mjuka faktorerna som Team och individutveckling

Alpha Competence AB är ett bolag i utbildningsbranchen.  Deras styrka är att erbjuda kunden specialsydda utbildningar på ett rationellt och enkelt sätt till ett konkurrenskraftigt pris.

Bolaget startades av tre entreprenörer i Bollnäs 2003. Huvudkontoret finns i Alingsås och verksamheten bedrivs över hela landet

CredoIT AB är ett bolag som bildades 2011 genom en inkromsaffär med det tidigare bolaget Use2IT AB.
Verksamheten skapar sin konkurrenskraft genom att ha en hög fokus på kundens behov, kunskap om kundens verksamhet och konsulternas kompetens.
Genom att sammanbinda dessa faktorer och erbjuda detta på en lokalt avgränsad marknad, tror vi att vi täcker ett segment som de större aktörerna idag inte förmår ta hand om på ett fullgott sätt.

KnowE AB är ett nystartat bolag inom området Elektronisk affärskommunikation och Digitalisering.  Verksamhetens konkurrensfördel är baserad på djup kunskap om branschen och erbjudandet att bli en totala partner, genom att erbjuda stöd i allt från strategi, kompetenssäkring till genom-förande och drift.
Dessutom är verksamheten inte ”fast” i några system eller strukturer utan har förut-sättningen att bygga den ”framtidsoptimerade” lösningen för effektiv elektronisk affärs-kommunukation